ListView ve RecyclerView Arasındaki Farklar ve Sebepleri

Listview ve Recyclerview arasındaki farklar nelerdir? Recyclerview ne yaptı da listview tarihe karıştı?