Hello world!

Kişisel sayfamın ilk gönderisinde kuralı bozmayalım. Ve yazılımcı selamımızı verelim. Hello World!