Kişisel web sayfamda yazılım, teknoloji ve genel hayat hakkında paylaşımlar yapmayı hedefliyorum.

DataBinding Kullanımı – Android Jetpack Library – 1

Android Kotlin Fundamentals 02.4: Data-binding basics
android databinding

Bu yazıda Jetpack’in Architecture Componentlardan bir parçası olan Android DataBinding kütüphanesinden bahsedeceğim. (Bir diğer Jetpack üyesi Navigation Component İncelemesine buradan ulaşabilirsiniz.)
Projeye nasıl dahil edilir, nasıl kolaylıklar sağlar gibi sorulara cevap arayacağız.

DataBinding Nedir?

Databinding, isminden de anlayacağımız gibi veri ile arayüzü birbirine bağlar. Arayüz ve veri arasına girerek bir köprü görevi görür. Peki neden var? Niye kullanalım ki? Bu sorulara cevap ararken aşağıdaki görselleri inceleyelim.

binding olmadan
binding varken

Bu kod bloklarında bir recyclerview bind işlemini görüyoruz. Olayın özeti aslında bu iki görsel arasında. Burada veri modelimizin sadece iki özelliğine eriştik fakat bir veri modeli düşünün ki en az 5 özelliğini ekranda kullanacağız. İşte o zaman Data Binding önemi daha da artıyor.

Yani Data Binding ile her zaman hedefimiz olan daha temiz daha yönetilebilir kodlara daha da yaklaşıyoruz. Tabi ki aradaki farklı kodlar uçup yok olmuyor 🙂 Data Binding ile beraber kodların bir kısmı layout dosyalarına taşınıyor. Gelin DataBinding’e biraz daha yaklaşalım.

Projede Kullanımı

DataBinding modül seviyesinde çalışır. Bu yüzden projemizin hangi modülünde DataBinding’i kullanmak istiyorsak o modülün gradle dosyasından aktif etmemiz gerekiyor.

enable databinding on module

Bu arada modelimizi tasvir edecek bir data class oluşturalım.

Artık modülümüzde DataBinding’i kullanabiliriz. Fakat layout dosyamızın bir veri taşıyabilmesi için bir işlem daha yapmalıyız. Layout dosyamızı otomatik olarak dönüştürebiliriz. Ya da elle <layout> tagları arasına alabiliriz.

convert xml to databinding layout

Sonuç olarak artık layout dosyamız, içinde bir veri tanımlayabileceğimiz durumda. Data classımızı layout dosyamıza data model olarak ekleyelim:

data in xml

Data Binding ile bağlanan bir veriyi kullanmak için @{veri} syntaxı kullanılır. Layout dosyamızı modelimize göre değiştirelim.

Artık Activity/Fragment tarafına geçebiliriz. Bir databinding layotuna erişmek için, layoutu DataBinding ile inflate etmemiz gerekir.

Daha önceleri findviewByID, Butterknife, Syntetic Import gibi yöntemlerle eriştiğimiz layout içindeki bileşenlere binding nesnemiz üzerinden erişebiliriz.

Ekranda göstermek için öncelikle veriye ihtiyacımız var. Bu veri genelde remote serverdan ya da local dbden gelir fakat biz şimdilik mock veri ile çalışalım.

Az önce tanımladığımız binding nesnesi ile arayüzdeki bileşenlere erişebiliriz, tanımladığımız user modeline veri gönderebiliriz.

Ama bir terslik mi var? Neden Textviewlere erişmeden atama yaptık da Imageviewlerde aynısını yapamadık?

BindingAdapters

İşte bu soruya cevap olarak hazırlanan yapıya BindingAdapters deniyor. BindingAdapters ile beraber bir view bileşenine custom attribute tanımlayabiliriz. Örnek olarak Imageview’e linki indirip dahil edecek bir fonksiyon yazalım.

Ve bu fonksiyonu kullanmak ile diğer attributelerin kullanımı arasında hiçbir fark yok.

Giriş Seviyesinde DataBinding kullanımını özetlemek için aşağıdaki görsele bakalım.

data binding overview

DataBinding i projeye dahil etmek ve layoutlarda kullanmak ile ilgili yazımızın sonundayız. Eğer daha fazla detay istiyorum ben diyorsanız sizi şuraya alalım.

Peki gerçekten remote server ile, daha komplike bir örnek yok mu diyenleri de şurdaki Github repoma yönlendireyim. Kotlin Flow, Retrofit, MVVM – LiveData – DataBinding gibi Architectural Componentlerin kullanıldığı basit bir projedir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere…

Share

You may also like...

1 Response

  1. Ocak 2, 2021

    […] Recently, Jetbrains team released a new update for Kotlin. (Kotlin 1.4.20 Released) With this update, synthetic import has been removed from use. And now ViewBinding is recommended as an alternative. Let’s see how we can add to our project. (Or you can use DataBinding) […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir